• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

▪ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

▪ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Α.Η.Η.Ε.)

▪ ΠΑΛΑΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  • ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

▪ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΜΟΛΥΒΔΟΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ, ΤΣΙΓΚΟΣ, ΓΡΕΖΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΟΤΕΡ ΧΑΛΚΟΥ, ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΛΠ

  • ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

▪ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΧΑΡΤΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, Κ.Α.

  • ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

▪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ / ΧΑΛΥΒΑΣ
▪ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ή ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
▪ ΨΑΛΙΔΙΕΣ
▪ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
▪ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ
▪ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

Sportswear Design | Air Jordan Release Dates 2020